Mässa

Kvalitetsmässan är ett event i Göteborg där jag för Stratsys gjorde allt från idé med en mer engagerande monter till infografik efter eventet.

Category: