Guides

Stratsys är stora förespråkare av Hubspots “lära” inbound marketing där man delar in sina besökare in i olika stadier; awareness, consideration och desicion. Därefter anpassar man sitt material utefter vad man vill kommunicera.

Jag designade guiderna så de fick hög igenkänningsgrad och blev lätta att ta konsumera.

Category: